Intervju: Adriana Baranek, direktorka Grupe Miadria

Adriana Baranek, MiadriaKompanija Miadria je početkom juna održala brifing novinara u prostorijama Privredne komore Srbije, na kome je prisutne upoznala sa rešenjima vodećih pružalaca usluga u oblaku, čiji je ona partner, kao što su Google, IBM, Microsoft, Amazon, Cisco, a koja omogućavaju start-upovima i razvijenim kompanijama u Srbiji da povećaju brzinu, sigurnost i konkurentnost poslovanja uz smanjenje troškova, po uzoru na vodeće evropske i svetske kompanije.

Ljubazni domaćini bili su nam na raspolaganju za sva pitanja, a Adriana Baranek, direktorka Grupe Miadria, dala nam je i kratak intervju.

Io: Kao zastupnik rešenja vodećih svetskih pružalaca usluga iz oblasti cloud platformi i infrastrukture za razvoj i automatizaciju poslovnih procesa, šta biste izdvojili kao glavne prednosti ovih rešenja i za razvijene kompanije i za startup zajednice?

Glavne prednosti su mogućnost veće inovativnosti, mogućnost postizanja veće produktivnosti i efikasnosti u poslovanju, a naravno nisu zanemareni ni manji troškovi. Znači, mogućnost prelaska sa kapitalnih izdataka na operativne troškove, i na kraju – puno manji troškovi. Međutim, naše iskustvo je da firme, čak i ako krenu sa tim inicijalnim motivom da smanje troškove, na kraju se iznenade koliko se povećalo zadovoljstvo zaposlenih i koliko dolazi do transformacije u poslovanju, gde zaposleni sami počnu da koriste te alate na neke nove načine, i kolika je zapravo inventivnost u firmama. Znači, mi imamo iskustvo da neki naši korisnici počnu da koriste neke alate na načine na koje mi nismo ni predviđali da će ih koristiti.

Mislim da su to neke najveće prednosti. A, obično se na kraju pokaže da firme koje su hrabrije i prve se odvaže na prelazak na nove alate na kraju budu firme koje su uspešnije na tržištu.

Io: Koji su glavni izazovi koje i razvijene kompanije i startupovi navode za prelazak na korišćenje ovih rešenja?

Firmama koje imaju veći broj lokacija koje pokrivaju obično je prva motivacija za prelazak u cloud da prestanu koristiti nekakva standardna rešenja. Firmama koje imaju puno mobilnih radnika potrebni su alati koje bez problema mogu koristiti na mobilnim uređajima, laptopovima, tabletima. Firme koje kupe neku kompaniju nađu se u situaciji da moraju vrlo brzo da integrišu radnike iz te druge kompanije… Obično su neki trenutni izazovi koji se pojavljuju pred njima ti zbog kojih se oni odlučuju da brže pređu na cloud rešenja. Znači, nije samo poenta u uštedama, poenta je jednostavno u tome da firme budu fleksibilnije.

Io: Da li je investiranje u ove tehnologije opravdano iz ugla startupova?

Apsolutno. Tim više što, da tako kažem, i nema nekih velikih investicija. Ako je u pitanju tehnološki startup, on može, recimo, vrlo jednostavno koristiti jedan održivi deo besplatno, kao trajal, na Azure cloud platformi. Isto tako, može vrlo jednostavno razviti neku aplikaciju, a tek kasnije kada se ona počne koristiti plaćati više. Znači, dok nema klijenata i nema potrebe ne mora trošiti veliki novac. Danas samo dobra ideja može omogućiti firmi da raste, a bez velikih početnih investicija.

Io: Koliko su kompanije u Srbiji spremne na investicije?

Pa, jesu. Vidimo jako puno firmi koje se spremaju na to, sa kojima trenutno razgovaramo, koje prelaze na ta rešenja. Fantastično je što ima jako puno firmi koje su spremne da sarađuju sa nama i na nekim drugim projektima. Recimo, same firme dolaze sa idejama kojih se mi nismo ni setili i onda na kraju završimo tako što radimo sa firmom, a pre nismo ni razmišljali da bismo mogli raditi. Firme u Srbiji definitivno vole ta rešenja i spremne su da ih isprobaju u svom poslovanju.

Io: Da li vi imate neku uspešnu priču koju biste izdvojili?

Imamo jako puno uspešnih priča, pre svega za grane industrije koje su izuzetno spremne na takve promene, za industrije gde se stvari brzo odvijaju, gde je potrebno stalno udovoljavati novim zahtevima tržišta. To su prvenstveno maloprodaja i proizvodnja. Jako dobar je, recimo, primer Franka. Oni su sve svoje zaposlene stavili na Google Akse i svaki radnik ima digitalni identitet. Vremena su se promenila, tako da firma danas ne mora da ima desktop računar za svakog radnika kome daje e-mail, nego je dovoljno da radnik ima mobilni telefon. Ne mora čak biti firmin, jer postoji mobile device management  kojim se može nadgledati šta se radi na tom telefonu.

Sad postoji toliko mogućnosti da jednostavno imamo jako puno uspešnih priča. Imamo jednu firmu koja je jako mala, ali ima tako veliki broj mailova koje prima i šalje da su stalno imali probleme koje nije moglo da reši ni jedno drugo rešenje osim ovih naših rešenja vodećih ponuđača. Ima puno uspešnih firmi sa kojima radimo koje vide u svom poslovanju promenu i nekakva poboljšanja.

Razgovarao: Zoran Kovačević

http://www.ogledalo.rs/resenja-za-postizanje-usteda-i-fleksibilnosti/

APPSLATEST News and Posts

Recently Google announced exciting news for Business Starter users – shared drives and pooled storage are officially becoming part of the Business Starter Google Workspace edition. This move will bring… Read more »