Privredna komora Srbije, 6-7. jun 2016.

Mladen Baranek - Microsoft AzureKonsultantska kompanija Miadria je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala dva skupa za predstavnike poslovne zajednice koji dolaze iz već razvijenih kompanija ili startapa. Na skupu su predstavljena rešenja vodećih svetskih pružalaca usluga u oblasti poslovne infrastrukture i cloud tehnologija, kao što su Google, IBM, Microsoft, Amazon, Cisco Meraki i drugi. Prvog dana, prezentacija je bila više prilagođena startapima, dok je drugog dana prezentacija bila više orijentisana prema većim kompanijama.

Mladen Baranek, sertifikovani stručnjak kompanije Miadria za Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud predstavnicima Startup poslovne zajednice pojasnio je osnovne karakteristike IaaS (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service) rešenja glavnih pružalaca cloud servisa, dok je predstavnicima kompanija prezentovano kako se mogućnosti globalno dostupnih rešenja iz sfere clouda ili poslovne infrastrukture mogu iskoristiti u cilju povećanja uspešnosti poslovanja u Srbiji. Ovaj skup okupio je više od trideset predstavnika Startapa i kompanija koje posluju u različitim oblastima.

Petar Lončarević

http://www.sk.rs/2016/07/sknl02.html

APPSLATEST News and Posts

Recently Google announced exciting news for Business Starter users – shared drives and pooled storage are officially becoming part of the Business Starter Google Workspace edition. This move will bring… Read more »