Google je uveo brojeve stranica u dokumente, plus jedan klik za Google Cloud Print — nekoliko znaajki koje bi vam mogle uštediti vrijeme i energiju.

Brojevi stranica u dokumentima
Google je omogućio dodavanje brojeva stranica i prikaz sveukupnog broja stranica u dokumentu. Kliknite na Umetni > Broj stranice da dodate  redni broj stranice u zaglavlju ili podnožju dokumenta.


Još jer dodana i opcija umetanja sveukupnog broja stranica. Možete kombinirati broj stranice s brojem svih stranica i tako ćete dobiti naprednija zaglavlja i podnožja. Npr. za izradu “Stranica 3 od 15” u zaglavlju, učinite sljedeće:

  1. Umetni > Zaglavlje.
  2. Kliknite na ikonu za desno poravnanje u alatnoj traci da pomaknete pokazivač (kursor) u gornji desni kut.
  3. Unesite riječ “Stranica”.
  4. Go to Umetni> Broj stranice> Vrh stranice da dodate broj stranice u zaglavlja dokumenta.
  5. Unesite riječ “od”.
  6. Umetni > Broj stranica da dodate sveukupni broj stranice u dokument.

Ispis u Google Cloud Print samo jednim klikom
Ranije ove godine, Google je objavio Google Cloud Print za mobilne dokumete. Google Cloud Print usluga je u Beti koja omogućava ispisivanje iz bilo koje aplikacije na bilo kojemuređaju, OS-u i pregledniku, bez potrebe za instalacijom ikakvog softvera.

Google pojednostavljuje ispisivanje “u hodu”  izravno iz mobilnog popisa dokumenata u  Google Dokumentima. Samo odaberite dokument iz popisa dokumenata i kliknite na Actions > Print u donjoj alatnoj traci. Trenutačno možete koristiti Cloud Print u Google dokumentima i proračunskim tablicama.

Za početak trebate spojiti svoj pisač na Google Cloud Print. Za više, idite na novi site.